Privacy policy

Bedrijfsnaam en ondernemingsvorm : Luxhor b.v. (is een onderdeel van ambra kozijnen b.v.)|
Vestigingsadres : Industriekade 30 2171HW Sassenheim
Postbus : Postbus 209 2170AE Sassenheim
E-mailadres : info@luxhor.nl
Btw-nummer: NL8562.80.136.B.01
KvK Den Haag: 65835980
Bankrekening: NL 51 ABNA 0823743721

Privacy verklaring

Via webwinkel Luxhor worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Luxhor acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Luxhor is de verantwoordelijke voor gegevensverwerking. In de privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-12-2015

 

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Deze verklaring is bedoeld voor degenen die de website als particulier gebruiken.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen :

  • NAW gegevens
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens

 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke weer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering, betaling, levering en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden vertrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Om u te kunnen registreren op onze website vragen wij u de volgende gegevens :

  • Uw naw-gegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw betaalgegevens
  • Uw geboortedatum

 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

 

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld raad te plegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Het logo van Luxhor

Veilig online betalen via uw eigen bank.
Industriekade 32
2172HV Sassenheim
Tel: 0252 - 830 995